Vergoedingen

De kosten voor de behandelingen en betalingsvoorwaarden kunt u hier terugvinden.

Chiropractie wordt in veel gevallen vergoed vanuit het aanvullende pakket. Chiropractie valt niet onder de basisverzekering en de kosten vallen dus niet onder het eigen risico.

In hoeverre u de behandeling vergoed krijgt verschilt per aanvullend pakket. Om zeker te weten wat u precies vergoed krijgt kunt u kijken in uw polisvoorwaarden of contact opnemen met uw zorgverzekeraar, of klik hier voor een overzicht.